Dlaczego warto używać systemów automatyki w przemyśle?

Dlaczego warto używać systemów automatyki w przemyśle?

Czym jest automatyka przemysłowa ?

Źródeł automatyki, czyli  autonomicznej pracy urządzeń bez udziału człowieka, można szukać już w starożytności, jednak to co nazywamy automatyką przemysłową rozwinęło się wraz z odkryciem elektryczności oraz wynalezieniem przekaźników. Następnie skok technologiczny dokonał się wraz z rewolucją cyfrową. Współcześnie dziedzina ta rozwija się niezwykle dynamicznie, aby czerpać największe zyski z wdrażania systemu automatyki konieczne jest śledzenie najnowszych trendów. Ponieważ przedsiębiorstwa produkcyjne są często wyspecjalizowane w swoich dziedzinach warto zwrócić się o pomoc do firm takich jak nasza, która zapewni kompleksowe przygotowanie i wdrożenie całego systemu.

W skład systemu automatyki wchodzą sensory, aktuatory oraz urządzenia sterujące. Coraz mniej osób dziwi się  słysząc o inteligentnych czujnikach, czy maszynach które kontrolować można z drugiego końca świata za pomocą komputera lub telefonu komórkowego. Jest to owocem wdrażania idei Przemysłu 4.0 oraz IoT (Przemysłowy Internet Rzeczy). Mózgiem systemu automatyki może być sterownik PLC (Programowalny Sterownik Logiczny), DCS ( Rozproszony System Sterowania) lub sterownik dedykowany. Implementacja algorytmu na takim urządzeniu sprawia że maszyna lub linia produkcyjna ożywa.

Korzyści płynące z automatyzacji

Podstawowym kryterium które przemawia za wdrażaniem systemów automatyki jest obniżenie kosztów produkcji oraz rozwój przedsiębiorstwa. Jest to wynikiem usprawnienia procesu poprzez zwiększenie produkcji oraz skrócenie jej czasu. Pozwala to na obniżanie jednostkowej ceny produktu. Maszyny pracują wydajniej, szybciej i bardziej powtarzalnie niż ludzie. Wiele niebezpiecznych zadań które były zagrożeniem dla pracownika może zostać zautomatyzowane, co podnosi poziom bezpieczeństwa. Automatyzacja może być też lekarstwem na brak pracowników gdyż zmniejsza liczbę osób potrzebnych do obsługi procesu.

Badania przeprowadzone przez McKinsey Global Institute w 2018 roku pokazały że 49% czasu pracy w Polsce zajmują czynności, które można zautomatyzować. Branże w których istnieje najwyższy potencjał automatyzacji to transport, przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, budownictwo oraz rolnictwo. Natomiast czynności, które maja najwyższy potencjał automatyzacji, to czynności fizyczne w przewidywalnym otoczeniu oraz przetwarzanie i zbieranie danych.

Od projektu do wykonania

Przygotowanie systemu automatyki jest złożonym procesem. Nasza firma dysponuje zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie go od projektu po montaż i uruchomienie w docelowym miejscu.

Pierwszym etapem jest zebranie wymagań oraz oczekiwań użytkownika wdrażanego systemu. Ważne jest także poznanie procesu oraz standardów działania danego zakładu produkcyjnego. Na podstawie otrzymanych wiadomości opracowuje się koncepcje, by następnie przystąpić do projektowania. Na tym etapie konieczna jest współpraca między osobami opracowującymi projekt mechaniczny, elektryczny oraz projektujących system sterowania. W tym celu wykorzystuje się oprogramowanie pozwalające nie tylko przygotować dokumentację ale umożliwiające optymalizację projektów i wymianę danych. Projektowanie złożonych układów bez wsparcia zaawansowanego oprogramowania było by niemożliwe. Równie istotna jest wiedza projektantów którzy we współpracy z szeroką gama dostawców dobierają urządzenia odpowiednie do danego zastosowania, dzięki czemu system przy zachowaniu najwyższej jakości pozostaje też optymalny kosztowo. Na podstawie gotowych projektów dokonywane są zakupy oraz przygotowywany jest program na urządzenia sterujące. Programowanie staje się znacznie efektywniejsze dzięki wykorzystaniu danych uzyskanych na etapie projektowania. Współczesne sterowniki pozwalają na implementowanie złożonych algorytmów dzięki czemu nawet złożone procesy mogą zostać precyzyjnie sterowane. Jednym z ostatnich etapów jest prefabrykacja szaf zasilających oraz sterowniczych. Działanie gotowego produktu wraz z oprogramowaniem testowane jest jeszcze w naszej hali produkcyjnej u dostawcy systemu, co pozwala wyeliminować wszelkie usterki i umożliwi sprawne uruchomienie systemu po dotarciu w docelowe miejsce do Klienta.

Ostatnim etapem jest montaż gotowych systemów, lub stanowisk zrobotyzowanych u Klienta  wraz z testami.

Dzięki takiemu podejściu, firma Madar Electric jest gotowa sprostać każdemu zadaniu z zakresu automatyki i robotyki  od fazy koncepcyjnej po uruchomienie całego systemu automatyki.