Czym jest przemysł 4.0?

Czym jest przemysł 4.0?

Definicja przemysłu 4.0

Rewolucją nazywana jest gwałtowna zmiana w dziedzinie życia której dotyczy. Poza wielkimi rewolucjami obalającymi rząd, znane jest także pojęcie rewolucji przemysłowej. Rewolucja w przemyśle następowała po wynalezieniu i wdrożeniu nowej technologii. Proces ten choć szybki z punktu widzenia historii cywilizacji w rzeczywistości trwa wiele lat. Pierwszą rewolucję przemysłową rozpoczęło wykorzystanie silników parowych do napędzania maszyn co pozwoliło na wykonanie prac wymagających znacznie większych zasobów energii niż  było to dostępne prędzej. Kolejnym etapem było przejście do produkcji masowej czego symbolem stał się przenośnik taśmowy, było to możliwe dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej. Następnie w drugiej połowie wieku XX w przemyśle rozpoczął się gwałtowny rozwój elektroniki i informatyki czego owocem była nowa dziedzina przemysłu i nauki –  automatyka. Dziś mówimy o 4 rewolucji przemysłowej nazywanej Przemysłem 4.0, opiera się ona na wykorzystaniu systemów integrujących w wysokim stopniu sprzęt,  sieci komunikacyjne   i przetwarzania informacji.

Przemysł 3.0

Przemysł 4.0

Ma to umożliwić wykorzystanie jednej linii produkcyjnej do wytwarzania zróżnicowanych produktów. Informacje o czynnościach koniecznych do wykonania na danym stanowisku będą przekazywane miedzy maszynami za pośrednictwem sieci lub technologii RFID, rozproszone systemy sterowania pozwolą uruchomić odpowiednią sekwencje zadań a autonomiczne pojazdy zapewnią dostosowany przepływ towaru. Pracownicy wykonujący prace nie dające się zautomatyzować będą korzystać z technologii rozszerzonej rzeczywistości i wspierani przez oprogramowania kontrolującego poprawność wykonanych czynności. Zaowocować ma to  wzrostem efektywności i elastyczności. Największy zysk z nowych technologii osiągają pionierzy, dlatego warto rozważyć wdrożenie idei Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie.

Idea Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie

Z czego składa się fabryka przyszłości

Przemysł 4.0 nie jest tylko ideą, istnieje wiele technologii praktycznie wykorzystywanych w przemyśle, które pozwalają zrewolucjonizować produkcję i czerpać z niej większe zyski. Poniżej krótko je  scharakteryzujemy .

  • Internet rzeczy

Umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami wpiętymi do sieci Internet bez udziału człowieka. Maszyny wymieniają między sobą informacje oraz polecenia. Dzięki połączeniu urządzeń do ogólnoświatowej sieci możliwy jest dostęp do informacji przez nie gromadzonych  nie tylko w ramach lokalnej sieci komunikacyjnej ale z każdego miejsca na świecie.

  • Inteligentne czujniki

Samodzielnie analizują wykonane pomiary i przekazuje polecenia do dalszych urządzeń. Nie wymusza to kosztownego prowadzenia przewodów do urządzeń sterujących. Jednocześnie dane mogą być przesyłane bezprzewodowo do systemów nadrzędnych.

  • Robotyzacja i automatyzacja

Aby możliwe było wykorzystanie danych przesyłanych między maszynami muszą one także pracować automatycznie. Integracja robotów ze stanowiskami produkcyjnymi pozwala w wielu miejscach całkowicie wyeliminować czynnik ludzki, a w sytuacjach w których konieczny jest udział człowieka można wykorzystać roboty współpracujące pozwalające na bezpieczną współpracę

  • Druk 3D

Drukarki 3D wykorzystywane są do szybkiej produkcji części zamiennych oraz prototypowania.

  • Analiza obrazu

Systemy wizyjne mają większe możliwości niż tradycyjne sensory. Wykorzystanie sztucznej inteligencji ( Machine learning ) pozwala na doskonalenie procesów analizy obrazu do poziomu nieosiągalnego tradycyjnymi metodami. Technologia ta pozwala wykrywać defekty jeszcze w trakcie produkcji co zmniejsza straty przez nie generowane.

  • Autonomiczne pojazdy

Poza wymianą informacji między maszynami konieczny jest także przepływ materiałów. Wykorzystanie autonomicznych wózków daje możliwość elastycznego rozwoju bez  budowania tradycyjnych przenośników taśmowych.

  • Urządzenia mobilne

Smartfony i inne urządzenia mobilne pozwalają na efektywną komunikację pomiędzy pracownikami. Umożliwiają zarówno operatorom jak i pracownikom utrzymania ruchu czy też technologom dostęp do informacji z poszczególnych części systemu bądź też dotyczące całego przebiegu produkcji bez konieczności przemieszczania się po fabryce.

Integracja

Praca z nowoczesną technologią wymaga wiedzy i umiejętności. Aby bezpiecznie wdrożyć systemy opisane powyżej warto zaufać firmą zajmującym się tą tematyką od lat. Firma Madar-Electric w swojej ofercie posiada usługi pomagające przedsiębiorstwom przejść cyfrową rewolucję.